logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

ČAM Leden 2015
Česká astrofotografie měsíce
Kometa C/2014 Q2 Lovejoy
Peter Aniol, Miloslav Druckmüller
Kometa C/2014 Q2 Lovejoy Foto: Peter Aniol, Miloslav Druckmüller

Sponzor ČAM

ProjectSoft Foto: ProjectSoft
ProjectSoft

Partneři ČAM

APO
Partneři dle svých možností podporují ČAM.

ČAM - Česká astrofotografie měsíce (O soutěži)

Logo ČAM. Foto: ČAS.

01.12.2005: Dámy a pánové, vážení kolegové, ČAM (Česká astrofotografie měsíce) je český projekt podobný mezinárodnímu projektu „Astronomický snímek dne" (Astronomical picture of day). Rádi bychom vyhlášením České astrofotografie měsíce ukázali veřejnosti také české fotografie. Kritéria pro výběr fotografie měsíce jsou velmi široká a zdaleka se nevztahují pouze k technické dokonalosti snímku nebo odbornosti tématu. Může se tak stát, že jeden měsíc může "vyhrát" objevový snímek profesionální observatoře, zatímco druhý měsíc bude vybrán snímek začínajícího amatéra, který v sobě nese emotivní náboj člověka, který pozoruje oblohu nad sebou. Rádi bychom tak dali možnost každému. Uvědomujeme si, že to není lehký úkol a že budeme konfrontováni s kritickými názory. Pevně ale věříme, že se nám podaří přivést na svět věc, která potěší řadu lidí. Chceme oslovit co nejširší počet fotografů a povzbudit tak zájem nových zájemců o astronomii.Vyzýváme všechny, kteří mají rádi astronomii, a to jak amatéry tak i profesionály, aby podpořili tuto akci nejen pochopením, ale i vlastním zasíláním fotografií a propagací projektu. Téměř všichni profesionální astronomové začínali jako amatéři a tak doufáme, že si na své začátky vzpomenou a i když ČAM nemá s vědou přímou souvislost, tak tento projekt aktivně podpoří.

01.02.2011 Dámy a pánové, vážení kolegové, ČAM (Česká astrofotografie měsíce) má za sebou již více jak pět let fungování. Za tu dobu přišlo velké množství fotografií nejrůznějšího astronomického zaměření. Velmi potěšující, a to byl jeden ze záměrů soutěže, je především to, že kvalita zasílaných fotografií stále stoupá. To svědčí o velké vytrvalosti, zlepšování postupů a metod. Za dobu fungování ČAM je na mnohých zasílaných fotografiích zřetelný technologický posun k lepšímu. Naše fotografie mohou směle soupeřit se zahraničními a v některých případech je i předčí. A o to nám šlo. Posunout pomyslnou laťku české astrofotografie směrem nahoru. Za to patří dík především všem přispívajícím fotografům.

Jak se to daří, můžete shlédnout v galerii ČAM.

Tento projekt nemá komerční charakter.

Doufáme, že se z ČAM stane tradice, která obohatí astronomické prostředí. Prosíme o podporu projektu ČAM uvedením loga (malé, velké) soutěže na Vašich stránkách s odkazem na http://www.astro.cz/cam/

Aby se tak mohlo stát - tak fotografujte a posílejte fotografie.

Jasné nebe všem přeje ČAM.

Českou astrofotografii měsíce vyhlašuje Česká astronomická společnost ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici na základě návrhu Zdeňka Bardona.

FAQ aneb často kladené dotazy

 

ČAM je fotografií Měsíce nebo měsíce?

ČAM je soutěží vyhlašovanou každý měsíc (kalendářní) a do soutěže lze zasílat snímky typu deep-sky, planet, Měsíce, Slunce, zatmění, zákrytů, stop meteorů, zajímavých atmosférických jevů apod. Jsou vítány i objevové snímky, které se neřadí k typu "krásná astrofotografie". Jedná se tedy o fotografii měsíce, nikoliv (pouze) Měsíce.

Mohu zasílat opakovaně snímky, které nebyly vybrány na vítězný snímek ČAM?

Ano, je možné zasílat snímky opakovaně. Přednostně se hodnotí snímky došlé v aktuálním měsíci. Můžete tedy zkusit štěstí poměřit síly i v jiném období.

Kde mohu vidět i ostatní došlé snímky a kde se mohu inspirovat?

Došlé snímky jsou dostupné v galerii - zveřejňovány s tříměsíčním zpožděním.

Řadu fotografií pro vaši inspiraci je však možné shlédnout v nově zřízené sekci "Účastníci". Do této sekce jsou přidávány internetové odkazy pouze těch astrofotografů, kteří v průběhu soutěže ČAM již zaslali nějaké fotografie. Zde získáte nejen možnou inspiraci, ale i rady, tipy, návody, zkušenosti apod.

Mohu zasílat i snímky jiných než uvedených rozměrů?

Ano, jistě. Zvláště majitelé CCD kamer a planetárních kamer mohou zasílat i jiné než předepsané rozměry. Obzvláště u fotografií planet není možné splnit požadavek na požadované rozměry.

Návod na tvorbu kvalitních JPEG snímků hvězdné oblohy

Pokud ukládáte snímky hvězdné oblohy do formátu JPG, je třeba věnovat pozornost nastavení stupně komprese více, než u klasické fotografie. Tyto snímky jsou velmi náchylné k tomu, že kvalita utrpí při kompresi, která pro běžné denní snímky obvykle vyhovuje a bývá v různých grafických SW nastavena jako výchozí. Pokud používáte Adobe Photoshop, použijte kvalitu 10 nebo 11. Pokud používáte jiný SW, je to třeba vyzkoušet, protože stupnice tam bývá jiná. Poměrně dobře se lze řídit podle velikosti výsledného souboru. JPG snímek o velikosti 800x600 s hvězdnou oblohou by měl mít velikost kolem 250-500 kB, pokud má být kvalitní, 1600x1200 pak 4x tolik. Mnohdy se taková velikost považuje pro účely prezentace na WEBu za příliš velkou, ale pro naše účely je tomu prostě tak. Platí pravidlo, že čím je ve snímku hvězdné pozadí hustší, tím větší bude výsledná velikost při zachování kvality a také tím dříve je vidět vysoký stupeň komprese. Snímky ostatních žánrů (náladové večerní snímky, planety, Měsíc, meteorologické jevy...) se chovají obdobně jako běžné denní snímky a komprese může být tedy o něco větší.

Tým porotců České astrofotografie měsíce

RNDr. Pavel Ambrož, CSc. Zdeněk Bardon Marcel Bělík
Ambrož Pavel
Astronomický ústav AV ČR
Bardon Zdeněk
amatérský astronom fotograf
Bělík Marcel
ředitel Hvězdárny v Úpici
Petr Horálek Foto: Karel Mokrý Jan Hovad Tomáš Hynek
Horálek Petr
amatérský astronom
Hovad Jan
amatérský astronom
Hynek Tomáš
amatérský astronom
Ing. Martin Cholasta Daniela Korčáková Foto: Daniela Korčáková Mgr. Richard Kotrba
Cholasta Martin
amatérský astronom
Korčáková Daniela
Astronomický ústav UK
Kotrba Richard
amatérský astronom
Karel Mokrý Martin Myslivec Pavel Suchan Foto: Pavel Suchan
Mokrý Karel
amatérský astronom
Martin Myslivec
amatérský astronom fotograf
Suchan Pavel
Astronomický ústav AV ČR
RNDr. Pavol Rapavý Mgr. Viktor Votruba Ph.D.  
Votruba Vitor
Astronomický Ústav AV ČR
Rapavý Pavol
ředitel Hvězdárny Rimavská Sobota
 

Všichni porotci ČAM pracují dobrovolně, zdarma a bez nároku na odměnu.

Do týmu byli přizváni i aktivní astrofotografové, kteří mohou zasílat své fotografie do ČAM, ale nemohou je navrhnout do výběru. Pokud někdo z poroty navrhne fotografii zaslanou jiným členem poroty, příslušný porotce se již volby v daném měsíci neúčastní (citace části pravidel). Předpokládáme, že každý pochopí důvody, proč jsme využili zkušeností našich porotců právě s astrofotografií.