logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Kopalova přednáška


Zdenek Kopal K uctění památky význačného českého astronoma XX. století Prof. RNDr. Zdeňka Kopala, DSc. (*Litomyšl, 4. 4. 1914; +Manchester 23. 6. 1993) zřizuje Česká astronomická společnost Kopalovu přednášku jako ocenění českého astronoma/astronomky za významné vědecké výsledky, dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku.

Laureáti


Rok Leureát, pracoviště * Ocenění Téma přednášky
2014 RNDr. Jiří Borovička, CSc.
* 16. 1. 1964
Astronomický ústav AV ČR
Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky dosažené při studiu meziplanetární hmoty. Jak vypadá meteoroid?
2013 RNDr. David Nesvorný, Ph.D.
* 1969
Planetary Science Directorate, Southwest Research Institute
Kopalova přednáška udělena za významné výsledky dosažené při výzkumu vývoje Sluneční soustavy, hlavního pásu planetek, trans-neptunických objektů, exoplanet a satelitů planet. Dynamický vývoj Sluneční soustavy
2012 Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
* 16. 4. 1951
Astronomický ústav AV ČR
Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky dosažené při studiu dvojhvězd a vícenásobných hvězdných soustav metodou tzv. disentanglingu, tj. postupným rozplétáním spekter a světelných křivek na jednotlivé komponenty O dvojhvězdách a lidech
2011 Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
* 30. 6. 1957
Astronomický ústav MFF UK
Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky dosažené při výzumu apsidálního pohybu těsných zákrytových dvojhvězd. Relativistické efekty těsných dvojhvězd
2010 Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
* 24. 9. 1954
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky při matematickém zpracování obrazů sluneční koróny pořizovaných během úplných zatmění Slunce. Poodhalená tajemství sluneční koróny aneb Bůh seslal lidstvu fotografii, a proto ďábel vymyslel počítač
2009 Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
* 1960
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Kopalova přednáška udělena za nedávné významné výsledky v  relativistické astrofyzice zejména při studiu okolí černých děr a zdařilou konfrontaci těchto teoretických údajů s  pozorováním rentgenových dvojhvězd a aktivních jader galaxií. Bolavé zuby, zlámané kosti, zhroucené hvězdy: co společného má jejich studium? aneb o výzkumu kompaktních hvězd a černých děr metodami rentgenové astronomie
2008 Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
* 1966
Astronomický ústav UK
Kopalova přednáška udělena za významné výsledky v oblasti výzkumu dopadu meteoritů na Zemi působením Jarkovského efektu, černých děr a fragmentace rodin planetek. Nové poznatky o finálním formování orbitální architektury velkých planet a době s ní související;
Fotogalerie z předání na webu Hvězdárny Valašské Meziříčí.
2007 RNDr. Pavel Spurný, CSc.
* 22. 1. 1958
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Kopalova přednáška udělena za nedávné významné výsledky při výzkumu malých těles sluneční soustavy a jejich interakce s atmosférou Země. Systematické sledování bolidů ve Střední Evropě a v Západní Austrálii - nové metody, přístroje a některé zajímavé výsledky

 * V době udělení Kopalovy přednášky.

Statut

 • K uctění památky význačného českého astronoma XX. století Prof. RNDr. Zdeňka Kopala, DSc. (* Litomyšl, 4. 4. 1914; + Manchester 23. 6. 1993) zřizuje Česká astronomická společnost Kopalovu přednášku (dále jen KP) jako ocenění českého astronoma/astronomky za významné vědecké výsledky, dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku.
 • KP se uděluje nanejvýš jednou za rok a je určena výhradně žijícím jednotlivcům.
 • Zdůvodněný návrh na udělení KP může podat kterýkoliv člen ČAS Výkonnému výboru ČAS do 30. 6. daného roku.
 • K posouzení došlých návrhů zřídí Výkonný výbor minimálně tříčlennou komisi, které předsedá předseda ČAS a jejíž členy jmenuje Výkonný výbor z členů ČAS s přihlédnutím k oborům nominovaných astronomů.
 • Komise rozhodne o udělení KP nejpozději do měsíce po uzávěrce došlých návrhů. Vítězný návrh musí získat alespoň 3/5 odevzdaných hlasů v komisi. Pokud se tak nestane, není KP v daném roce udělena.
 • V kladném případě postoupí komise návrh Výkonnému výboru ČAS, který musí návrh schválit prostou většinou hlasů; jinak není KP v daném roce udělena.
 • Předseda ČAS vyrozumí oceněného/oceněnou s dotazem, zda poctu přijímá. Pokud ano, dohodne s ním místo, čas a téma Kopalovy přednášky na vhodné akci ČAS přístupné veřejnosti.
 • Oceněný obdrží čestný honorář a celý text nebo výtah z jeho přednášky bude zveřejněn na webových stránkách ČAS, popř. též ve členském věstníku.
 • Kopalova přednáška byla schválena 17. sjezdem ČAS. Statut schvaluje Výkonný výbor ČAS. Statut KP nabývá účinnosti dne 19.6.2013.

Úvodní fotografie byla převzata ze stránek litomysl.cz

* * *


Každý návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • jméno a datum narození navrhovaného laureáta,
 • pracoviště navrhovaného laureáta,
 • kontakt na navrhovaného laureáta,
 • odůvodnění návrhu,
 • stručný životopis navrhovaného laureáta,
 • seznam původních vědeckých prací (případně citací) navrhovaného laureáta,
 • jméno navrhovatele.

Návrhy lze zasílat do VV ČAS na mailovou adresu podaril@jiast.cz (Miloš Podařil), případně na poštovní adresu:
"Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65, Ondřejov".

Správce Ceny: Miloš Podařil

Externí odkazy