logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Pobočka Praha

Informace
Sídlo: Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1
příspěvek 100 Kč (rok 2013)
min. věk: řádného: 15 let, externího: bez omezení
e-mail praha@astro.cz
www stránky http://praha.astro.cz/
Časopis
název Corona Pragensis
cena 0 (v rámci příspěvku pobočky)
periodicita občasník (cca 1x za 2 měsíce)
objednat pouze pro členy pobočky, dochází také do knihoven hvězdáren
podmínky zasílání členství v pobočce
www http://praha.astro.cz/?page_id=260
Volby
minulé volby 3. 3. 2013
příští volby duben 2017
volební období 4 roky

Pražská pobočka vyvíjí především klubovou a popularizační činnost. Pro své členy vydává členský věstník Corona Pragensis, který vychází 1x za 2 měsíce obsahující pozvánky na akce pobočky, články a aktuality z astronomie. Kromě prázdninových měsíců pořádá pro své členy každý měsíc alespoň jednu akci (přednáška, exkurze). Členem pobočky se může stát člen České astronomické společnosti bez ohledu na místo svého bydliště.