logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Pobočka Vysočina

Informace
Sídlo: Věžní 1, 586 01 Jihlava
Pobočka působí v celém Kraji Vysočina
e-mail: vysocina@astro.cz
www: http://vysocina.astro.cz/
Výbor pobočky
Předseda: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Místopředseda: Bc. Miloš Podařil
Hospodářka: Bc. Petra Váňová
Členové výboru: Bc. Mirek Dočekal
Ing. Martin Kotěra
RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.
Roman Šula

Složkové kmenové příspěvky:

  • výdělečně činní: 40 Kč
  • nevýdělečně činní (studenti, mateřská dovolená, důchodci atd.): 30 Kč

Ustavující schůze proběhla 14. února 2014. Příští volby proběhnou v únoru 2018.

Hlavním cílem Pobočky Vysočina je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina. Pobočka formálně vznikla rozhodnutím Výkonného výboru České astronomické společnosti 11. ledna 2014. Pobočka Vysočina České astronomické společnosti vznikla z dřívější Pobočky Třebíč, přičemž vznik pobočky podpořila Jihlavská astronomická společnost a Astronomický klub Pelhřimov.