logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Informace
Sídlo: Jašíkova 1533/4, 149 00 Praha 415
příspěvek 0 Kč
min. věk: 18 let
e-mail nasa@seznam.cz
www stránky http://cosmology.euweb.cz
Volby
minulé volby říjen 2012
příští volby říjen 2015
volební období 3 roky

Kosmologická sekce sdružuje zájemce o vesmír ve velkém měřítku, jeho stavbu a vývoj. Informuje je o novinkách v kosmologii a extragalaktické astronomii a zprostředkovává informace z kosmologie členům i širšímu okruhu zájemců. Předmětem jejího zájmu je i historie kosmologie.