logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Sluneční sekce

Informace
Sídlo: Úpice - Hvězdárna v Úpici, 542 32 Úpice
příspěvek 30 Kč
min. věk: 15 let
stanovy sekce nemá vlastní stanovy
e-mail eva.radec@seznam.cz
www stránky slunce.astro.cz
Volby
minulé volby 2013
příští volby 2016
volební období 3 roky
Vedení sekce předseda: RNDr. Eva Marková, CSc.
tajemník: RNDr. Michal Sobotka, DrSc.
pokladník: RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D.

Hlavní náplní sekce je pozorování a studium Slunce (například zakreslování slunečních skvrn), zveřejňování získaných výsledků a popularizace sluneční fyziky.