logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Snímek dne
Blesky nad Koloradem
ČAM Leden 2015
Česká astrofotografie měsíce
Kometa C/2014 Q2 Lovejoy
Peter Aniol, Miloslav Druckmüller
Kometa C/2014 Q2 Lovejoy Foto: Peter Aniol, Miloslav Druckmüller
Slunce a Měsíc
Slunce fáze Měsíce
Na obloze
Výzkumy na AsÚ AV ČR (7): SPLAT - mocný nástroj pro zobrazení a jednoduchou analýzu spekter 2014.08.20 13:00

Ukázková obrazovka programu SPLAT určeného pro vizualizaci a zpracování spektroskopických dat. Foto: Astronomický ústav AV ČRP. Škoda z AsÚ se podílí na vývoji programového balíku SPLAT-VO (SPLAT=SPectraL Analysis Tool), multiplatformního nástroje určeného k zobrazování a zpracování spekter. V průběhu let byl tento nástroj doplněn o protokoly umožňující získávat data z celosvětového archívu Virtuální observatoře (proto extenze -VO v názvu programu). SPLAT-VO je volně dostupným nástrojem pro profesionální zacházení s elektronickými spektry umožňující práci na zajímavých projektech i astronomům, kteří nedisponují vlastními dalekohledy.

Astronomové se již dávno nezabývají pouze pozorováním, dnes bychom spíše řekli ziskem observačních dat, ale čím dál větší skupina z nich zpracovává a analyzuje data získaná jinými kolegy, ale i pracovníky na observatořích v jiné části světa. K tomu nejčastěji využívají již hotové programové balíky (např. IRAF, MIDAS a další v případě spektroskopických dat) nebo si astronom vytváří svůj vlastní zakázkový software, který používá buď sám, nebo malá skupina uživatelů kolem tvůrce. Sem bychom zařadili např. DOSovský program SPEFO, vyvinutý na AsÚ J. Hornem, který je některými astronomy dodnes používán. Avšak ani ty standardní programové balíky nevznikly samy od sebe, ale obvykle se vyvinuly z programů psaných astronomickými profesionály, které se osvědčily větší skupině uživatelů a jejich vlastní vývoj pak často přebrali ne-astronomičtí vývojáři (avšak stále s dohledem astronomů).

Historie programu SPLAT-VO je podobná. Z původně jednoduchého programu pro zobrazování a jednoduché zpracování spektrálních dat, psaného na míru pro skupinu britských astronomů, časem vznikl robustní softwarový balík určený na zpracování nejen lokálních naměřených dat, ale i s přístupem do celosvětových databází napozorovaných spekter. Z pouhého zobrazovače spekter se stal nástroj, který umožňuje provádět se spektry aritmetické operace, odstraňovat jejich chyby, prokládat profily spektrálních čar a měřit jejich radiální rychlosti, spektrální čáry identifikovat a statisticky zpracovávat. Kromě kvalitního výstupu vhodného pro použití ve vědeckých publikacích umožňuje spektra i animovat, což je vhodné pro názorné zobrazení například časového vývoje profilů spektrálních čar nebo neradiálních pulsací. Na vývoji tohoto programu se podílí i Petr Škoda z AsÚ, který má v projektu funkci vědeckého poradce a koordinátora vývoje, a také jeho student D. Andrešič z VŠB-TU Ostrava. SPLAT-VO dnes využívají nejen astronomové, ale své uživatele si našel i v jiných oborech, používán je např. na Ústavu plazmové fyziky AVČR.

Jednou z nejdůležitějších vlastností SPLAT-VO je však jeho přímé napojení na spektroskopické databáze Virtuální observatoře prostřednictvím standardizovaných formátů. To umožňuje jednak porovnávat lokálně naměřená spektra se spektry téhož objektu z jiných observatoří nebo dokonce se spektry pocházejícími z numerických modelů. Jednak ale dává astronomům účinný nástroj k analýze již existujících a uložených spekter zajímavých objektů. Stačí jen znát jejich označení, polohu na obloze nebo alespoň přibližné okolí, zadat prostřednictvím SPLAT-VO dotaz do Virtuální observatoře, případně pouze kliknout na hvězdu v uživatelském rozhraní, a jsou-li požadovaná měření k dispozici, dojde k jejich stažení do počítače a dále je možné s nimi pracovat jako se spektry vlastní provenience. Vědecké studie založené na spektroskopických datech lze tak provádět doslova z obýváku bez toho, aby astronom musel disponovat vlastním dalekohledem.

SPLAT-VO je software s aktivním vývojem, neustále jsou doplňovány nové funkce (v minulosti byly na popud P. Škody doplněny některé užitečné funkce, jimiž disponuje právě stařičké SPEFO), dochází k rozšiřování programu i pro možné zpracování fotometrických dat nebo datových kostek. Důležité také je, že program je kompletně otevřený, open source, takže kdokoli má možnost si nejen SPLAT-VO stáhnout a beze strachu používat, ale může i nahlédnout do jeho zdrojových kódů, poučit se z nich a třeba do nich i přispět.

Stránka programu: http://star-www.dur.ac.uk/~pdraper/splat/splat-vo/
Reference:
Škoda P. a kol., Spectroscopic Analysis in the Virtual Observatory Environment with SPLAT-VO, Astronomy and Computing in press (2014), arXiv:1407.1765
Kontakt: RNDr. Petr Škoda, CSc., skoda@sunstel.asu.cas.cz

Převzato z webu Astronomického ústavu AV ČR.

  Švanda Michal   Zobrazeno: 2011x   Tisk
Bolid a meteorit s rodokmenem 9. 12. 2014
Žereme vesmír@Hvězdárna a Planetárium Brno

Slovníček pojmů
Složky a projekty ČAS

Zvířetníkové světlo, Venuše a Mars: To vše je nám nyní dostupné po setmění. Stačí jen jasná průzračná obloha a pokud možno tmavý výhled k západu, protože kvůli světlu z měst prostě toto slabé světlo jen tak neuvidíme. Jasnou Venuši si ale můžeme vychutnat poměrně vysoko na jihozápadě ještě za světla. Kousek nad ní je slabší Mars. Fotil Vilém Heblík na Pardubicku.
02.17 21:22 Astro M. Gembec

Detail jádra komety: Rosetta se prosmýkla jen asi 6 km od jádra komety 67P a pořídila zajímavé detailní záběry. Něco už je k vidění na webu ESA. Zdroj.
02.16 21:06 Astro M. Gembec

Hlubinami vesmíru s Dr. Adélou Kawka: Nově v archivu TV Noe
02.11 12:14 Astro J. Suchánek

Hlubinami vesmíru s Doc. Miloslavem Zejdou, o dvojhvězdách 1. díl: Premiéra v sobotu 7. února ve 20 hod. na TV Noe. Bližší info včetně repríz
02.05 12:40 Nezařazeno M. Gembec

VISTA – pohled skrz Mléčnou dráhu:

Nový infračervený snímek mlhoviny Trifid odhaluje vzdálené proměnné hvězdy.

Zdroj: ESO

02.05 10:35 Astro M. Gembec

Archiv novinek
Astro.cz v cizím jazyce