logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt


Slovníček pojmů
Složky a projekty ČAS

Několikadílné články Miroslava Šulce.

O gravitačním a tíhovém poli

  • Díl první - Newtonův gravitační zákon, Gaussova gravitační konstanta
  • Díl druhý - Intenzita gravitačního pole, centrální a homogenní gravitační pole, intenzita pole uvnitř kulového pláště, intenzita pole uvnitř tuhé homogenní plné koule
  • Díl třetí - Potenciální energie v centrálním poli, potenciál centrálního pole, ekvipotenciální hladina, vztah mezi intenzitou a potenciálem
  • Díl čtvrtý - Otázka homogenity zemského gravitačního pole, gravitační pole množiny hmotných bodů, silové pole na povrchu rotující koule

Definování polohy kosmického tělesa

  • Díl první - Elementy dráhy tělesa ve Sluneční soustavě
  • Díl druhý - Elementy dráhy těles v jiné vztažné soustavě (umělé družice, dvojhvězdy)