logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt


Slovníček pojmů
Složky a projekty ČAS

Přechody (tranzity) planet přes Slunce

Venuše přecházející přes sluneční kotouč a reliéf ptáka. Foto: AP/KyodoPřechody planet přes Slunce se dají vpodstatě katogorizovat jako druh zatmění Slunce. Oproti Měsíci však planety (Merkur a Venuše) zdaleka nezakryjí sluneční kotouč celý. Namísto toho se na slunečním kotouči v průběhu několika hodin planeta "projde" jako malý temný puntík. K přechodu planety dojde v okamžku, kdy Merkur či Venuše vstoupí mezi Zemi a Slunce. Protože však Slunce na obloze zabírá jen půl úhlového stupně a odchylky drah planet jsou několikanásobně větší, dojde k přechodu jen zřídka. V tom vzácném okamžiku, kdy se planeta dostane do přímky mezi naší rodnou planetou a nejbližší hvězdou, záhy vidíme planetu v naprosto ojedinělém zjevu - ve fázi novu...

Nejbližší tranzity v České republice:

  • Přechod Merkuru přes Slunce 9. května 2016 (viditelný v téměř celém průběhu)
  • Přechod Merkuru přes Slunce 11. listopadu 2019 (viditelná polovina úkazu)

Přechod Venuše přes Slunce

Optické jevy způsobené Venušinou atmosférou při přechodu v roce 1769. Kresba: James Cook.Vzácnější je přechod Venuše přes Slunce. Rovina Venušiny dráhy je skloněna vůči ekliptice (na níž leží Slunce) o 3.4°. Neoblomná statistika, která vychází ze vzdálenosti Venuše od Slunce, odchylky její dráhy od ekliptiky, úhlového průměru planety a rozdílných délek dvou částí Venušiny dráhy nad a pod rovinou ekliptiky nám přechod nabízí v generačních časových prodlevách. Vždy nastanou 2 přechody mezi 8 lety a poté další dva až po 121.5 nebo po 105.5 letech. Z toho první dvojice bývá v červnu, pak následuje kratší prodleva (105.5 roku), dvojice přechodů v prosinci a delší časová prodleva (121.5 roku). Ve 21. století se odehrají pouze dva přechody - v letech 2004 a 2012. Podrobnější přehledy najdete v odkazech na konci stránky. Úhlový průměr Venuše ve fázi novu (když je nejblíže k Zemi) je asi 30x menší než sluneční (kolem 0.9'). Protože lidské oko dokáže rozlišit proti Slunci i o něco menší objekt, lze přechod Venuše pozorovat pouhýma očima (při použití speciálního filtu). Zajímavé efekty však nabízí pohled dalekohledem či při zvětšené projekci Slunce začátek konec úkazu. V okamžiku, kdy se Venuše nachází velmi blízko vnitřního okraje slunečního kotouče, někdy se zdá, že se jakoby "protáhne" do tvaru kapky směrem k okraji Slunce. Tyto optické jevy souvisejí s existencí atmosféry Venuše a jsou známy již od roku 1761, kdy je poprvé pozoroval ruský astronom Michail Lomonosov, který z nich také existenci atmosféry na Venuši usoudil. Tento kapkovitý jev však není pozorovatelný vždy. V letech 1761 a 1769, kdy nastaly červnové přechody, se podařila díky úkazu poprvé určit i vzdálenost Země od Slunce (astronomická jednotka). O podobný experiment se astronomové úspěšně pokusili v roce 1882 a poté během celosvětového projektu pořádaném ESO i v roce 2004.

Přechod Merkuru přes Slunce

Přechod Merkuru a sluneční skvrna. Zdroj: NASA.Přechod Merkuru přes Slunce spatříme častěji, neboť obíhá Slunce rychleji. Merkur je však oproti Venuši menší a k pozorování úkazu je třeba dalekohled (úhlový průměr Merkuru v novu leží pod rozlišovací schopností oka, kolem 0.2'). Narozdíl od Venuše také postrádá atmosféru, během přechodu tedy nenastávají žádné výrazné optické jevy. Stejně jako u Venuše i přechody Merukuru nenastávají při každém Merkurově novu (kdy planeta fyzicky leží někde mezi Zemí a Sluncem, je v tzv. dolní konjunkci), neboť i jeho dráha je od ekliptiky skloněna o více jak půl stupně (konkrétně 7°). Přechody se též odehrávají periodicky. Dva přechody nastanou vždy buď v listopadu po 7, 13 či 33 letech nebo v květnu pouze po 13 či 33 letech.

Bezpečné pozorování úkazu

K pozorování tranzitů planet se přistupuje s naprosto stejnou obezřetností i metodami jako při sledování částečného zatmění Slunce nebo slunečních skvrn. Můžeme si Slunce buďto promítnout pomocí čočkového přístroje na bílou plochu a sledovat, jak se pomalu pohybující planeta postupně v průběhu několika hodin posouvá od jednoho okraje slunečního kotouče k druhému. Nebo lze na Slunce namířit dalekohled vybavený bezpečným filtrem a sledovat úkaz přímo. Na přímé pozorování dalekohledem (i bez něj) je nutné vždy použít bezpečný filtr. Bez jeho použití i přes větší procento oblačnosti stále hrozí poškození zraku. Více informací ZDE.


Přehled přechodů Venuše a Merkuru přes Slunce

V souhrnných tabulkách níže naleznete přehled tranzitů planet přes Slunce v letech 1971 - 2060. Je-li Datum odkazem, kliknutím na něj se dostanete na samostatnou stránku věnovanou danému přechodu planety přes Slunce obsahující podrobnější informace ohledně viditelnosti v České republice. Veškeré informace jsou čerpány ze stránek NASA pod správou Freda Espenaka Eclipse.GSFC.NASA.gov.


Přechody Venuše přes Slunce v letech 1971 - 2060 v České republice

Datum I-II (SEČ) *
[hh:mm]
Střed (SEČ)
[hh:mm]
III-IV (SEČ) *
[hh:mm]
Výška (°) ** Viditelnost
8. června 2004 06:13 - 06:33 09:20 12:07 - 12:26 49.2° Celý průběh
6. června 2012 23:09 - 23:27 02:29 05:32 - 05:49 -9.4° Závěr úkazu


Přechody Merkuru přes Slunce v letech 1971 - 2060 v České republice

Datum I-II (SEČ) *
[hh:mm]
Střed (SEČ)
[hh:mm]
III-IV (SEČ) *
[hh:mm]
Výška (°) ** Viditelnost
10. listopadu 1973 08:47 - 08:49 11:32 14:16 - 14:17 23.4° Celý průběh
13. listopadu 1986 02:43 - 02:45 05:07 07:29 - 07:31 -19.0° Závěr úkazu
7. května 2003 06:13 - 06:17 08:52 11:27 - 11:32 40.5° Celý průběh
9. května 2016 12:12 - 12:15 15:57 19:39 - 19:42 32.8° Většina úkazu
11. listopadu 2019 13:35 - 13:37 16:20 19:02 - 19:04 0.1° Polovina úkazu
13. listopadu 2032 07:41 - 07:43 09:54 12:05 - 12:07 18.1° Celý průběh
7. listopadu 2039 08:17 - 08:21 09:46 11:12 - 11:15 19.4° Celý průběh
7. května 2049 12:03 - 12:07 15:24 18:41 - 18:44 37.7° Celý průběh

*Časy okamžiků 1., 2., 3. a 4. kontaktu (I - první dotyk kotouče planety s kotoučem Slunce, II - poslední dotyk kotouče planety s vnitřním okrajem Slunce, III - první dotyk okraje planety s vnitřním okrajem Slunce na konci úkazu, IV - úplný konec úkazu)
**Výška Slunce nad obzorem v době maxima úkazu (okamžik, kdy je planeta geometricky nejblíže ke středu slunečního disku). Výška je vztažena na polohu pozorovatele ve střední Evropě, tj. na souřadnicích 50° severní šířky a 15° východní délky (nedaleko vesnice Kuřim).

Doporučené odkazy:


Přejít na zatmění Slunce
Přejít na zatmění Měsíce
Zpět se na stránku o zatměních