logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Povinnosti členů

Základní povinností člena je placení členských příspěvků.

Členové ČAS platí jednak centrální příspěvky, jednak příspěvky své kmenové pobočky nebo sekce (jsou-li stanoveny), případně příspěvky dalších poboček a sekcí, jichž jsou členy. Člen vstupující v průběhu roku zaplatí příspěvky na daný rok. Pokud však vstupuje v listopadu nebo prosinci, lze mu příspěvky na daný rok odpustit a zaplatí již příspěvky na příští rok.

O placení členských příspěvků se stará Vaše kmenová složka. nejste-li si jist, jakým způsobem platbu členských příspěvků provést, obraťte se na představitele Vaší kmenové složky.

Příspěvky na rok 2015


Pro rok 2015 platí následující rozdělení plateb kmenových příspěvků:

  • pro výdělečně činné členy ČR a SR 400 Kč
  • pro nevýdělečně činné členy ČR a SR (studenti, mateřská dovolená, důchodci,...) 300 Kč
  • pro zahraniční členy (kromě Slovenska) 600 Kč (bez rozdílu výdělečně činných a nevýdělečně činných)

Členské příspěvky jednotlivých složek (poboček a sekcí):

Centrální příspěvek do ČAS
plný příspěvek sleva Externí Zahraniční
400,- 300,- 600,-
Sekce
Amatérská prohlídka oblohy 50,-
Astronautická 40,-
Kosmologická 0,-
Sekce proměnných hvězd a exoplanet 150,- 110,-
Sluneční 30,-
Zákrytová a astrometrická 180,-
Historická 60,-
Přístrojová 0,-
Společnost pro meziplanetární hmotu 210,- 150,- 255,- sleva: 170,- Slovensko: +100,-
Sekce pro děti a mládež 50,-
Pobočky
Jihočeská 100,-
Klub astronomů Liberecka 500,-
Praha 100,-
Astronomická společnost Most 50,-
Vysočina 40,- 30,-
Valašská astronomická spol. Klasické: 200,- elektronické: 80,-
Východočeská 100,-
Západočeská 50,-