logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

(kolektivní člen ČAS se statutem pobočky)

Informace
Sídlo: Planetárium Most, nám.VMS č.4, 43401 MOST
příspěvek 50 Kč
min. věk: dle stanov ČAS
e-mail tarantg@gmail.com
Volby
minulé volby 14.9.2013
příští volby 2016
volební období 3 roky

ASM je občanské sdružení, které mimo činností pobočky ČAS provozuje i planetárium Most. Podle místa bydliště členů ASM lze charakterizovat území působnosti pobočky na území Libereckého a Ústeckého kraje (Jablonec n.N. až Chomutov). Činnost pobočky spočívá v:

Průběžná činnost související s významnými astronomickými jevy, prezentace a propagace činnosti ČAS, veřejná pozorování, která provádějí členové pobočky svým přístrojovým vybavením v místě svého bydliště.

Setkání Severočeských astronomů amatérů je oblíbenou akcí určeno pro amatéry, zájemce o astronomii, kdy se informují o své činnosti, zkušenostech a svém pozorovacím programu pro příští období. Setkání bývají na různých místech kraje jednou až dvakrát ročně, přítomni jsou i zaměstnanci obou hvězdáren a planetárií působících v kraji.

Každý člen dostává on-line mailem informace o zajímavostech na obloze a připravovaných akcích s astronomickou tématikou.

Ostatní činnost

Činnost Astronomické společnosti Most prezentována na WWW stránce.

Výhody pro členy ČAS

volný vstup na HaP Teplice, Hvězdárnu Most, planetárium Most,

volný vstup na akce pořádané pobočkou

Pobočkový příspěvek byl stanoven na členské schůzi dne 14.9.2013 na rok 2014 ve výši 50,-Kč. Ze získaných prostředků bude uhrazeno poštovné.