logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Informace
Sídlo: Křižíkova 23/48, Praha
příspěvek plná cena/sleva 50 Kč
min. věk: dle stanov ČAS
e-mail mladez@astro.cz
www stránky http://mladez.astro.cz
telefon 737 826 352
Volby
minulé volby duben 2013
příští volby duben 2016
volební období 3 roky

Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti, je nově vzniklou složkou, která nemá v historii ČAS předchůdce, snad kromě složky pedagogické. Sekce se zamořuje svojí činností na podporu práce s dětmi a mládeží, podporu a pomoc při realizaci projektů zaměřených na děti a mládež. Kromě podpory jiných aktivit, realizuje sekce i své vlastní projekty.

Sekce pro děti mládež České astronomické společnosti rovněž nabízí zájemcům o vstup do České astronomické společnosti mladším 15ti let možnost tzv. externího členství