logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Snímek dne
Simulace vesmíru Illustris
ČAM Leden 2015
Česká astrofotografie měsíce
Kometa C/2014 Q2 Lovejoy
Peter Aniol, Miloslav Druckmüller
Kometa C/2014 Q2 Lovejoy Foto: Peter Aniol, Miloslav Druckmüller
Slunce a Měsíc
Slunce fáze Měsíce
Na obloze
Valašská astronomická společnost v desátém roce své existence 2005.03.01 10:09
VAS_logo.jpg Valašská astronomická společnost (VAS) vznikla v roce 1996 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., v listopadu téhož roku se konal ustavující sněm VAS. Organizace sdružuje fyzické i právnické osoby, jež mají zájem podílet se na činnosti VAS aktivitami vedoucími k naplnění cílů sdružení. V letošním roce vstoupila VAS do desátého roku své existence. A protože se koncem loňského roku uskutečnil již V. sněm Valašské astronomické společnosti, využívám této příležitosti k představení VAS široké veřejnosti.

Jaké jsou konkrétní cíle sdružení, je uvedeno v jeho stanovách:

1. Šířit poznatky z astronomie, kosmonautiky a dalších přírodních věd mezi občany - především pak mezi mládeží.

2. Sdružovat občany obdobných zájmů a umožnit jim smysluplně využít volný čas.

3. Podporovat výchovu mladých lidí s akcentem na přírodní vědy.

4. Podporovat a přímo se podílet na vzdělávací, odborné, vědecké a publikační práci amatérských i profesionálních astronomů především v oblasti Valašska, ale i celé ČR.

5. Zvyšovat vzdělanost občanů každého věku a národnosti.

Jaké výhody přináší členství ve VAS

Za účelem splnění svých cílů uzavřela Valašská astronomická společnost smlouvu o spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, kde má VAS rovněž své sídlo. Členové VAS dostávají pravidelně měsíční programový letáček s informacemi o akcích, kterých se mohou zúčastnit. Kromě toho programový letáček obsahuje množství krátkých aktuálních článků, seznamujících s novinkami z astronomie, kosmonautiky, meteorologie apod.

Minimálně jednou za rok obdrží členové VAS obsáhlejší "Zpravodaj" VAS, v němž najdou další přehledné články a aktuality. Dále "Zpravodaj" seznamuje členy například se stavem členské základny, s významnými životními výročími členů, obsahuje zprávu o hospodaření za uplynulý rok atd.

V závislosti na stavu "pokladny" VAS (a v minulosti se tak stávalo poměrně často), obdrží členové i mimořádné publikace jako jakýsi věrnostní bonus. Jednalo se například o publikace "Putování sluneční soustavou", "Zatmění Slunce a Měsíce a příbuzné úkazy 2003-2012" a další.

Jednou z mála povinností člena VAS je včas zaplatit členský příspěvek, který činí již řadu let 150,- Kč. Na výše uvedené aktivity by tato částka ani zdaleka nedostačovala. Na financování Valašské astronomické společnosti se dále podílí město Valašské Meziříčí a další sponzoři. Mezi významné dárce patří například Dr. Miloslav Vrážel ze Zlína, v minulosti to byl především bohužel již zesnulý pan Jaroslav Navrátil z Ostravy (firma SAR Ostrava), který několikrát věnoval Valašské astronomické společnosti významné finanční částky. HVM_02.jpg

Členství ve společnosti opravňuje k bezplatnému vstupu na večerní programy u dalekohledu (každé pondělí, čtvrtek a pátek), na mimořádná pozorování (například zatmění Měsíce či Slunce, přechodů planet přes sluneční kotouč, mimořádná pozorování planet, komet apod.) a na přednášky pro veřejnost (minimálně jednou měsíčně). Při účasti na víkendových seminářích zaplatí členové pouze konferenční poplatek ve výši dvou třetin.

Při návštěvě hvězdárny mohou dále využít možnosti zakoupení různých astronomických publikací (knihy, časopisy, astronomické mapy, pohlednice, plakáty apod.) - na některé tituly Hvězdárna Valašské Meziříčí poskytuje pro členy VAS slevy. A to všechno za pouhých 150,- Kč ročně!

Pro vyspělejší astronomy-amatéry, kteří by se rádi zapojili do astronomických pozorování, nabízí další možnosti smlouva, uzavřená mezi Valašskou astronomickou společností a Hvězdárnou Valašské Meziříčí. Spolupráci umožňuje shoda v činnosti a základním poslání obou organizací. To mj. znamená, že vážní zájemci mohou využívat přístrojové vybavení hvězdárny (především dalekohledy) k astronomickým pozorováním v rámci pozorovacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, případně vlastních pozorovacích programů.

Vedení VAS a její členská základna

V čele Valašské astronomické společnosti stojí tříčlenná Rada VAS, která je volena na tříleté období, a dva revizoři. Současná Rada VAS pracuje ve složení František Martinek (předseda), Libor Lenža a Miroslava Hromadová. Nejvyšším orgánem VAS je sněm, který se koná pravidelně jednou za 2 roky, vždy o posledním listopadovém víkendu.

Poslední sněm VAS, v pořadí již pátý, se uskutečnil 27. 11. 2004 na Hvězdárně Valašské Meziříčí, při příležitosti pořádání víkendového semináře o kosmonautice a raketové technice. Přítomní členové vyslovili souhlas s pokračováním činnosti VAS v dosavadním duchu. Přesto, že rozvoj Internetu umožňuje komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, řada členů ještě nemá k Internetu přístup a požaduje zasílání programového letáčku i Zpravodaje v tištěné podobě.

Ve své činnosti navázala Valašská astronomická společnost na předcházející organizaci s názvem Klub astronomů amatérů (KAA). Většina členů KAA se stala členy nově vzniklého sdružení VAS. V prvních letech po založení VAS dosáhl stav členské základny počtu převyšující stovku (například v roce 1998 to bylo 115 členů). V dalších letech počet členů VAS klesal, v roce 2004 tvořilo členskou základnu 50 nejvěrnějších členů. Proto jedním z bodů usnesení posledního sněmu je úkol pro Radu VAS více informovat širokou veřejnost o činnosti VAS, o výhodách, které členství v této zájmové organizaci příznivcům astronomie a kosmonautiky přináší.

Členskou základnu netvoří jen členové z Valašského Meziříčí a okolí, ale najdete je po celé České republiky (například Zlín, Brno, Havířov, Plzeň, Praha, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou apod.), několik členů má trvalé bydliště na Slovensku.

Členství ve Valašské astronomické společnosti mohou získat i zájmové skupiny, například astronomické kroužky, školy apod. Výhody kolektivních členů, vyplývající z členství ve VAS, budou dohodnuty individuálně při jednání s Radou VAS.

Z činnosti VAS HVM_KAS.jpg

Mezi významné akce, na jejichž pořádání se VAS podílí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, patří minimálně dva víkendové semináře ročně. Nejnavštěvovanější je listopadový seminář, pořádaný pravidelně o posledním listopadovém víkendu již více než 30 let. Přední čeští odborníci na něm seznamují širokou veřejnost s novinkami v oblasti kosmonautiky, raketové techniky a výzkumu vesmíru. HVM_01.jpg

Valašská astronomická společnost se rovněž podílí na zajištění Podzimního putování Valašskem, které pořádá KČT Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí. Akce je určena všem milovníkům astronomie a turistiky. Start a cíl pochodu je na hvězdárně. Jedná se o úspěšnou akci, které se pravidelně zúčastňuje mezi 130 až 180 turistů od dětí předškolního věku až po důchodce. VAS_zrl.jpg

Valašská astronomická společnost se mj. zasloužila ve spolupráci s pomyslným Valašským královstvím i o "založení" Valašské královské observatoře - fiktivní instituce, jejímž prostřednictvím lze propagovat nenásilnou formou poznatky z astronomie a kosmonautiky mezi širokou veřejností, která jinak hvězdárnu nenavštěvuje. Ještě bych zde chtěl připomenout zajímavou akci s názvem "Setkání nositelů astronomických jmen", jež byla uspořádána v roce 2000 právě ve spolupráci s Valašským královstvím, které každému účastníkovi udělilo nejen pamětní list jako připomínku tohoto netradičního setkání, ale i spoustu dárků, propagujících Valašsko.

Jak se stát členem VAS

Pokud se zajímáte o astronomii, pak je zcela jisté, že se Vám členství ve Valašské astronomické společnosti bohatě vyplatí. Přihlášku a další informace získáte na adrese: Valašská astronomická společnost, Hvězdárna Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí. Přihlášku si můžete vyžádat i na internetové adrese fmartinek@astrovm.cz. Podrobnější informace o Valašské astronomické společnosti (přehled akcí, stanovy apod.) najdete na internetových stránkách Valašské astronomické společnosti.

  Martinek František   Zobrazeno: 5654x   Tisk
Bolid a meteorit s rodokmenem 9. 12. 2014
Žereme vesmír@Hvězdárna a Planetárium Brno

Slovníček pojmů
Složky a projekty ČAS

Zvířetníkové světlo, Venuše a Mars: To vše je nám nyní dostupné po setmění. Stačí jen jasná průzračná obloha a pokud možno tmavý výhled k západu, protože kvůli světlu z měst prostě toto slabé světlo jen tak neuvidíme. Jasnou Venuši si ale můžeme vychutnat poměrně vysoko na jihozápadě ještě za světla. Kousek nad ní je slabší Mars. Fotil Vilém Heblík na Pardubicku.
02.17 21:22 Astro M. Gembec

Detail jádra komety: Rosetta se prosmýkla jen asi 6 km od jádra komety 67P a pořídila zajímavé detailní záběry. Něco už je k vidění na webu ESA. Zdroj.
02.16 21:06 Astro M. Gembec

Hlubinami vesmíru s Dr. Adélou Kawka: Nově v archivu TV Noe
02.11 12:14 Astro J. Suchánek

Hlubinami vesmíru s Doc. Miloslavem Zejdou, o dvojhvězdách 1. díl: Premiéra v sobotu 7. února ve 20 hod. na TV Noe. Bližší info včetně repríz
02.05 12:40 Nezařazeno M. Gembec

VISTA – pohled skrz Mléčnou dráhu:

Nový infračervený snímek mlhoviny Trifid odhaluje vzdálené proměnné hvězdy.

Zdroj: ESO

02.05 10:35 Astro M. Gembec

Archiv novinek
Astro.cz v cizím jazyce